'גפן בס"ד' מעניקים לך את ההזדמנות...

הגרלה שניה נוספת:

לכל המצטרפים ל'ביטוח הבריאות הקולקטיבי'

הגרלה ראשונה:

לכל העונים את

התשובה הנכונה

עונים את התשובה ונכנסים להגרלת הענק!
* ההגרלות בליווי ובפיקוח עו"ד ישראל ענדען
חייג: 077-444-7777