1

2

הגרלה שניה נוספת:

לכל העונים ומצטרפים

ל'ביטוח הבריאות הקולקטיבי'

1

הגרלה ראשונה:

לכל העונים את התשובה

* ההגרלות בליווי ובפיקוח עו"ד ישראל ענדען
חייג: 077-444-7777
לפוליסה המיוחדת לחב"ד